گریسخور

فروش انواع گریس خور, سری گریس خور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی در ابزار لوب گریس خور تجهیزی ست جهت اتصال گریس پمپ به هوزینگ یاتاقان و یا اتصالات کشوئی و یا سایر مکانیزمهای مکانیکی جهت عبور دادن گریس به داخل تجهیز. گریس خورها در سایزها و ابعاد مختلف و در شکل های هندسی متفاوت موجود می باشند. فرمهای متنوع گریس خور (Grease nipple) به دلیل سهولت در عملیات گریس کاری میباشند. فرم کلگی گریس خورها بسته به حجم گریس عبوری متفاوت و دارای قطرهای مختلف است. زوایای متفاوت گریس خور سبب میشود که در فضاهای کاری مختلف و محدود امکان اتصال به گریس پمپ را سهولت ببخشد. همچنین گریس خورها در هر نوع و شکل هندسی دارای سایزهای متنوع میباشند تا امکان عبور هر مقدار گریس در فواصل زمانی مختلف را سهولت بخشند.

1مجموع 8 محصول
 • گریس خور مستقیم

  گریس خور مستقیم

  گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادی, قیمت گریسخور, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی

 • گریس خور نیم کج

  گریس خور نیم کج

  گریسخور, قیمت گریسخور, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادیگریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی

 • گریس خور قایم

  گریس خور قایم

  گریسخور, قیمت گریسخور, گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادیفروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی

 • گریسخور شش گوش

  گریسخور شش گوش

  گریسخور, قیمت گریسخور, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنیگریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادی

 • گریسخور فشار قوی

  گریسخور فشار قوی

  قیمت گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادی, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی

 • گریس خور شش گوش-دایروی

  گریس خور شش گوش-دایروی

  گریسخور, قیمت گریسخور, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی، گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادی

 • گریسخور بلند

  گریسخور بلند

  گریسخور, قیمت گریسخور, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور فشار قوی, خرید فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادی، گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی

 • سری گریس پمپ

  سری گریس پمپ

  گریسخور, قیمت گریسخور, فروشنده گریس خور, سری گریسخور, گریس خور اروپایی،گریس خور زاویه دار،گریس خور تخت،گریس خور پستانکی،گریس خور مستقیم،گریس خور رزوه اینچی،گریس خور رزوه متریک،گریس خور کج،گریس خور صاف،گریس خور 45 درجه،گریس خور 90 درجه،گریس خور 180 درجه،گریس خور پایه بلند،پریس خور پایه کوتاه،گریس خور استیل،گریس خور فولادیگریس خور فشار قوی, فیتینگ گریس زنی, گریسخور راست , گریسخور کج و نیم کج, گریسخور بلند, گریسخور لیلاندی, گریسخور فشاری, گریسخور سوزنی

1مجموع 8 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 61 کاربر