پمپ هیدرولیکی

پمپ به عنوان مهمترین جزو یک سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد. پمپ هیدرولیکی به دو نوع جابجایی مثبت و جابجایی غیر مثبت تقسیم بندی می شوند.

1مجموع 1 محصول
  • پمپ هیدرولیکی پیستونی محوری

    پمپ هیدرولیکی پیستونی محوری

    پمپ هیدرولیکی پیستونی محوری یکی از انواع پمپ هیدرولیک جابجایی مثبت می باشد. در پمپ هیدرولیکی پیستونی محوری به ازای هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال به سمت خروجی فرستاده می شود که توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد. پمپ هیدرولیکی پیستونی محوری دارای مزایای زیادی نسبت به پمپ های با جابه جایی غیر مثبت هستند مانند ابعاد کوچکتر، بازده حجمی بالا، انعطاف پذیری مناسب و توانایی کار در فشار های بالا .

1مجموع 1 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
9 / 10
از 41 کاربر