دستگاه دیجیتال تستر رنگ ماشین ساخت شرکت SPIN اسپین ایتالیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب تستر رنگ ماشین را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. تستر رنگ ماشین ضخامت لایه رنگ خودرو را با دقت بالا اندازه گیری کرده و بر روی صفحه  دستگاه دیجیتال تستر رنگ ماشین، نمایش می دهد. دقت بالای قلم دستگاه دیجیتال تستر رنگ ماشین باعث شده است که استفاده از دستگاه دیجیتال تستر رنگ ماشین به یک روش مطمئن برای کارشناسی رنگ شدگی بدنه اتومبیل تبدیل گردد.

1مجموع 2 مقاله
1مجموع 2 مقاله
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 12 کاربر