پمپ به عنوان مهمترین جزو یک سیستم هیدرولیک، انرژی مکانیکی را به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند. در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد. پمپ هیدرولیکی به دو نوع جابجایی مثبت و جابجایی غیر مثبت تقسیم بندی می شوند.

فروش و تامین انواع پمپ هیدرولیکی جابجایی مثبت و پیستونی شعاعی محوری روث Roth در فروشگاه ابزار لوب

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر