۰۲۱۶۶۷۶۳۴۰۵

پمپ دیافراگمی بشکه کش

پمپ دیافراگمی بشکه کش ساخت شرکت SAMOA ساموا اسپانیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب پمپ دیافراگمی بشکه کش را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. پمپ دیافراگمی بشکه کش پنوماتیکی یا بادی می باشند و برای تخلیه روغن، شیشه شو، روغن هیدرولیکی، واسکازین، آب و ... استفاده می شوند. پمپ دیافراگمی بشکه کش سایز کوچکی نسبت به نمونه های مشابه دارد و در دو مدل با بک ورودی و دو ورودی و دبی های متنوع به فروش می رسد. 

فروشنده پمپ بشکه کش، قیمت پمپ تخلیه بشکه، فروش پمپ دیافراگمی پنوماتیکی، پمپ دیافراگمی بادی ساموا، پمپ دیافراگمی روغن هیدرولیک، پمپ دیافراگمی ضدیخ، پمپ دیافراگمی شیشه شو، پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه، پمپ دیافراگمی بشکه کش ساموا Samoa

1مجموع 5 محصول
 • پمپ دیافراگمی بشکه کش DF100

  پمپ دیافراگمی بشکه کش DF100

  پمپ دیافراگمی بشکه کش ساخت شرکت SAMOA ساموا اسپانیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب پمپ دیافراگمی بشکه کش را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. پمپ دیافراگمی بشکه کش برای تخلیه روغن، شیشه شو، روغن هیدرولیکی، واسکازین، آب و ... استفاده می شوند. پمپ دیافراگمی بشکه کش سایز کوچکی نسبت به نمونه های مشابه دارد. قیمت پمپ دیافراگمی بشکه کش، فروش پمپ دیافراگمی پنوماتیکی، فروشنده پمپ دیافراگمی، مزایای پمپ دیافراگمی بشکه کش بادی

 • پمپ دیافراگمی بادی دو ورودی DF30

  پمپ دیافراگمی بادی دو ورودی DF30

  پمپ دیافراگمی بادی ساخت شرکت SAMOA ساموا اسپانیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب پمپ دیافراگمی بادی را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. پمپ دیافراگمی بادی رای تخلیه روغن، شیشه شو، روغن هیدرولیکی، واسکازین، آب و ... استفاده می شوند. پمپ دیافراگمی بشکه کش سایز کوچکی نسبت به نمونه های مشابه دارد.

 • پمپ دیافراگمی پنوماتیک DF30

  پمپ دیافراگمی پنوماتیک DF30

  پمپ دیافراگمی پنوماتیک ساخت شرکت SAMOA ساموا اسپانیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب پمپ دیافراگمی بشکه کش را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. پمپ دیافراگمی پنوماتیک برای تخلیه روغن، شیشه شو، روغن هیدرولیکی، واسکازین، آب و ... استفاده می شوند. پمپ دیافراگمی بشکه کش سایز کوچکی نسبت به نمونه های مشابه دارد.

 • پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه DF50

  پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه DF50

  پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه ساخت شرکت SAMOA ساموا اسپانیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه برای تخلیه روغن، شیشه شو، روغن هیدرولیکی، واسکازین، آب و ... استفاده می شوند.پمپ دیافراگمی تخلیه بشکه سایز کوچکی نسبت به نمونه های مشابه دارد.

 • پمپ دیافراگمی پنوماتیکی دو ورودی DF50

  پمپ دیافراگمی پنوماتیکی دو ورودی DF50

  پمپ دیافراگمی پنوماتیکی دو ورودی ساخت شرکت SAMOA ساموا اسپانیا می باشد. فروشگاه ابزار لوب پمپ دیافراگمی بشکه کش را به قیمت نمایندگی عرضه می نماید. پمپ دیافراگمی بشکه کش پنوماتیکی یا بادی می باشند و برای تخلیه روغن، شیشه شو، ضدیخ، روغن هیدرولیکی، واسکازین، آب و ... استفاده می شوند. پمپ دیافراگمی بشکه کش سایز کوچکی نسبت به نمونه های مشابه دارد.

1مجموع 5 محصول
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :